Havehjælp...

Havehjælper - Grundejerforeningens havehjælper - Havehjælperen IVS, Overlund, Viborg - Simon Grunnet er kommet godt i gang. Der har været en del ekstraarbejde. Der er blandt andet fældet et par træer/buske, som var gået ud, men området er igen ved at se pænt ud.
 
Kommuneplan 2013-2025 - Ændringer af rammer for Fuglebakkekvarteret i Viborg. Jesper Otkjær Christensen deltog på vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen. Har overskriften skabt interesse, så kig under Info / Nyheder..
 
 
Nabohjælp - Grundejerforeningen har købt Nabohjælp-skilte, der er opsat ved "indgangene" til området - Gråmejsevej og Sortmejsevej, hvorfor vi opfordrer alle grundejere til at tilmelde sig Nabohjælp på nettet - www.nabo.dk. Det er helt gratis...
 
Bent Jensen beretter om tiden på Gråmejsevej klik her >> 
 
Opgaver - Har du lyst til at se, hvilke opgaver Grundejerforeningens bestyrelse har så klik her >>
 
God idé - har du/I et forslag til noget socialt, så send os en mail... 

Idéer til aktiviteter efterlyses...

Har du en god idé til et arrangement i grundejerforeningsregi, så kontakt gerne klyn@orbicon.dk eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Juletræet tændes - lørdag den 24. november kl. 16.30 tænder vi lysene på juletræt på legepladsen. Der vil være gløgg og småkager til de voksne, og som noget nyt vil der i år komme en julemand med en godtepose til børnene. Det er altså nødvendigt at tilmelde sig. 

Asmildkloster Landbrugsskole -  Der var 30 deltagere fra vores grundejerforening, som var med, da vi den 16. maj besøgte Asmildkloster Landbrugsskole. En rigtig god og inspirerende oplevelse.

Hegnsloven, Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007.

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen.  

Hvis du vil se yderligere så klik her >> 

Legeting til sandkassen

Bestyrelsen har besluttet, at indkøbe legetøj til sandkassen på legepladsen. Legetøjet er til brug, når man er på legepladsen... Det bliver opbevaret i en af de gule kasser som indtil nu har indeholdt sand. Kassen vil blive påført "Opbevaring af sandkasseting", og når man går fra legepladsen er tanken, at man lægger tingene tilbage i kassen. På forhånd tak! 

Hvis du vil læse referatet fra generalforsamlingen afholdt den 8. februar 2016 så klik her >>
 
Hvis du vil se tilbud og tegninger over legepladsen...
 
For info - indretning tryk her >>  for tilbud og billeder tryk her >>
 

Følgegruppemøderne vedrørende Fugleparken - Det grønne område..

Hvis du vil læse referaterne fra følgegruppemøderne på Rådhuset omkring udviklingen af Fugleparken - Det grønne område - så skal du trykke på fanen Info og dernæst nyheder.... 
 
Grundejerforeningen Bakkegården - Der afholdes generalforsamling i Bakkegårdens grundejerforening tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30. Afholdelsesstedet er som sædvanlig Finderuphøj Skole. Efter mødet er grundejerforeningen vært ved et mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig - enten på kirlyng7@gmail.com eller 21190912. Dagsorden og bilag kan ses under fanen "Generalforsamling". 
 
Centralrensningsanlægget i Bruunshåb - Onsdag den 13. november besøger grundejerforeningen Bakkegården centralrensningsanlægget i Bruunshåb. Mødetidspunkt i Bruunshåb er kl. 13.30 (det er det seneste tidspunkt, som vi kunne få for at få et gratis besøg - foreningens vedtægter siger mere eller mindre præcist, at grundejerforeningen ikke skal betales for den slags ;-)
 
Juletræ på legepladsen - Igen i år skal vi have et juletræ på legepladsen. Der er tænding af juletræet søndag den 24. november kl. 16.30. Vi håber, at vi kan få kontakt til julemanden, som vil dele godteposer ud til børnene. Til de voksne vil der være gløgg og småkager. Tilmelding er nødvendig - sidste tilmelding er den 18. november.
 
Revas - Viborg Genbrugsstation - Mandag den 3. juni besøger grundejerforeningen Bakkegården genbrugsstationen i Viborg. Mødetidspunkt på Revas er kl. 17 og slutter senest kl. 19.00. Tilmeldingen kan ske på kirlyng7@gmail.com senest den 24. maj 2019.
 
Generalforsamling i grundejerforeningen Bakkegården - Der afholdes generalforsamling i Bakkegårdens grundejerforening tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30. Afholdelsessted er Finderuphøj Skole. Efter mødet er grundejerforeningen vært ved et mindre traktement.
 
Jule- og nytårshilsen - På vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen Bakkegården vil vi ønske alle jer beboere på Gråmejsevej og Sortmejsevej en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
 
 
 
Planering efter jordkørsel til/på vores grønne område...
Viborg kommune har, efter at der er blevet kørt jord på det grønne område, planeret området. I den forbindelse har Grundejerforeningen Bakkegården indsendt nogle forslag til forbedring/forskønnelse af området. På baggrund heraf blev vi inviteret til et møde på Rådhuset, hvor kommunen fortalte om deres planer og grundejerforeningen kunne fremkomme med vores ønsker. Et godt møde som mundede ud i, at Kommunen i begyndelsen af det nye år inviterer interessenter til et nyt møde på Rådhuset. Har du idéer til området, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen og gerne Kirsten Lynggaard, tlf. 21190912 eller på kirlyng7@gmail.com.
 
Jordkørsel ifb. med skolebyggeri - Rosenvængets skole - Viborg kommune, Teknik og Miljø har tilendebragt jordarbejdet på det grønne område ved mosen - dog forventes det, at der bliver sået græs i arealet...
 
Der er indsendt et ønske til Viborg kommune om opstilling af et par borde, bænke og nogle stolper i forskellige højder på det grønne område. "Stolperne" er specielt tiltænkt daginstitutionerne, dagplejebørn og området børn, som ofte gør brug af området - her kan de boltre sig, og blandt andet få styrket deres balance - vi har endnu ikke fået  svar fra kommunen på det ønskede.
 
Nedenstående er Viborg kommunes orientering om jordarbejdet på det grønne område ved mosen...
Viborg kommune er begyndt at flytte jord fra nabomatriklen ved Finderuphøj skole over til friarealet mellem cykelstien for enden af Blåmejsevej ned mod "søen".  

Det forventes, at jorden kan gøre terrænet op mod cykelstien lidt mere fladt, men samtidig stadigvæk med lidt fald mod søen. 

Selve arbejdet forventes samlet at tage op til 4 uger. som udgangspunkt i to arbejdsperioder. 

Ved arbejdsgangen med jordflytningen, har entreprenøren lovet, at vise så meget hensyn som muligt - ikke køre for stærkt og jævnligt feje vejen efter sig med mere.  
 
Påkørt "ø" - Den påkørte "ø" er blevet repareret, og fakturaen er betalt af Berendsen. Vi afventer, at der kommer nye planter i "øen".
 
Generalforsamling i grundejerforeningen Bakkegården - Referatet ligger nu tilgængelig på vores hjemmeside.
 
Snerydning - Igen i år har grundejerforeningen lavet en aftale med Kloakekspressen om snerydning af vores fortove - Gråmejsevej og Sortmejsevej. Kloakekspressen har allerede været i gang... Hvis det sneer, og du vil ha' ryddet dit fortov, er det en god idé, at der ikke parkeres på vejene langs fortovene, da fejemaskinerne ikke kan komme forbi.
 
Gadebelysning - Gråmejse- og Sortmejsevej er nu i orden, vi har i hvert fald fået mere lys i området.
Grundejerforeningen har haft kontakt til Viborg Kommune for mere lys på stien ved vores legeplads og ned til Blåmejsestien. Sandelig om ikke vi har fået en lysmast og endda en i en mere passende højde end de øvrige i kvarteret. Tak til Viborg kommune.
 
Regnvandsbrønde på Gråmejse- og Sortmejsevej - Kloak Ekspressen har færdiggjort årets arbejde med vores regnvandsbrønde. Der afsættes igen i 2018 penge til yderligere forbedringer/udskiftninger på området.
 
Beplantning af øerne - Arbejdet er færdigt, der er opsat Rionet i hver anden ø, og der er plantet 2 klatre hortensiaer samt en kaprifilie. I de andre øer er der plantet et træ, der er plantet i "det gyldne snit". Det ene træ, ser ikke godt ud, og der er også et par af de øvrige planter, som ikke står for godt - der er taget kontakt til anlægsgartneren. Det forlyder, at der er liv i træet, så vi afventer foråret;-)
 
Sandkasseting - Det er dejligt at se, at de sandkasseting, som grundejerforeningen har sponsoreret til sandkassen stadig er at finde i sandkassen, og oftest er tingene lagt på plads i den dertil placerede kasse.
 
Hockeybane - Området fik i efteråret en ny hockeybane - flot - den er i vejrbestandigt materialer, så den skal gerne holde i mange år. Der er ved samme lejlighed kommet et nyt bord og nye bænke - også i vejrbestandigt materialer. Nu skal "huset" males, og så er legepladsen klar til en ny sæson.
Der er foretaget det lovmæssige eftersyn af legeredkaberne på legepladsen. Så du er velkommen med dine børn og eller børnebørn - benyt endelig legepladsen.
 
Petanque - Det er også muligt at spille petanque, dog er banen pt. ikke særlig tiltrækkende.
 
Kontakt til Grundejerforeningen Bakkegården skal ske via "fanen" KONTAKT eller direkte til en af bestyrelsesmedlemmerne - mailadresserne finder du under "fanen" BESTYRELSE m.m.