Info / Nyheder

Nyheder

Radon - en naturlig forekommende radioaktiv gas, der siver ind i boliger fra undergrunden

Det er kortlagt, at der i vores boligområde kan være en forholdsvis høj koncentration af radon i undergrunden. Radon trænger ind husene.

Vi er fem parceller (tre fra grundejerforeningens bestyrelse) og to udenfor, som har valgt at få foretaget en radonmåling - naturligvis for egne midler. 

Grænseværdien for radon - I Danmark er grænseværdien for radon i boliger 100 Bq/m3. Værdien er fastsat af Sundhedsstyrelsen og stemmer overens med det, WHO anbefaler. Hvis niveauet af radon er mellem 100 og 200 Bq/m3 anbefaler Bygningsreglementet, at der etableres enkle og billige foranstaltninger - f.eks. bedre udluftning - for at nedsætte radon.

Målingerne (to målinger pr. parcel) i de fem parceller viste et gennemsnit af radonindhold på henholdsvis 75 Bq/m3, 85 Bq/m3, 127 Bq/m3, 156 Bq/m3 og 101 Bq/m3 - 3 målinger.
Såfremt radonindholdet viser 200 Bq/m3 eller mere anbefaler myndighederne, at der iværksættes nogle effektive foranstaltninger.

En undersøgelse, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) foretog i 2008, har vist, at det har haft en effekt, at der i 1998 blev indført krav om radonsikring byggeri.

Såfremt du ønsker yderligere information om Radon, kan du f.eks. klikke her

https://www.sst.dk/da/ straalebeskyttelse/ radioaktivitet/radon/boliger.

Kommuneplan 2013-2025 - Jesper Otkjær Christensen deltog i mødet på Viborg Rådhus den 21.10.2015:
 
Det grønne område "Hunde lufte område": Ingen konkrete planer om at gøre    noget, og heller ingen penge til noget:-( 
- Der er ingen planer om at tillade mere erhverv i området
- Ingen planer om højere bebyggelsesprocenter. Det er i dag tilladt at bebygge
  30%, og der er kun bebygget et gennemsnit på 17%
- Der må stadig kun bygges lavt/fladt, dog må der i det nye baneby område
  bygges op til 6 etager. Området begynder lige efter falkevej og ud mod Ring-
  vejen
- Der er planer om, at stien ved det grønne område "Hunde lufte området" skal
  laves til en vej for at aflaste noget af trafikken fra Rørsangervej.
  
Ny mailadresse: Grundejerforeningen Bakkegården har fået ny mailadresse -
 
gf-bakkegaarden@gmail.com
 
 
Billeder eller en god "historie" - Har du gamle billeder fra området eller en god "historie" så hører vi gerne fra dig...