Bestyrelse m.m. / Bestyrelse
 
Carsten Simmelsgaard, formand
Gråmejsevej 53
Mobil:
Mail: csimmelsgaard@hotmail.com
 
Ansvarsområde:
Foreningens officielle kontakt til f.eks.
kommune og andre myndigheder
Indkaldelse til bestyrelsesmøder og ge-
neralforsamling
Byde nye beboere i området velkommen
Medlemsregistrering
Digital post/signatur administrator
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten Lynggaard, næstformand
Gråmejsevej 16
Mobil: 21 19 09 12
Mail: kirstenlynggaard@mail.dk / klyn@orbicon.dk
 
Ansvarsområde:
Stedfortræder i formandens fravær
Veje og stier - snerydning, bevoksning
og -plantning
Hjemmeside - webmaster
 
 
 
Inga Laursen, kasserer
Gråmejsevej 41
Mobil:
Mail: ingaklaursen@gmail.com
 
Ansvarsområde:
Økonomi / kontingent - opkrævning
 
 
Thorstein Kjær Kjeldsen, sekretær
Gråmejsevej 57
Mobil: 27 35 45 23
Mail: thorsteink@gmail.com
 
Ansvarsområde:
Referater - bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger
Information til medlemmerne via e-mail,
hjemmeside og eller brevomdeling
   
                        
 
  
 
Jesper Otkjær Christensen, best.medlem
Gråmejsevej 85
Mobil: 51 89 68 72
Mail: jesperotkjaer@gmail.com
 
Ansvarsområde:
Legepladsen