Havehjælp...

Havehjælper - Grundejerforeningens havehjælper - Havehjælperen IVS, Overlund, Viborg - Simon Grunnet er kommet godt i gang. Der har været en del ekstraarbejde. Der er blandt andet fældet et par træer/buske, som var gået ud, men området er igen ved at så pænt ud.
 
Kommuneplan 2013-2025 - Ændringer af rammer for Fuglebakkekvarteret i Viborg. Jesper Otkjær Christensen deltog på vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen. Har overskriften skabt interesse, så kig under Info / Nyheder..
 
 
Nabohjælp - Grundejerforeningen har købt Nabohjælp-skilte, der er opsat ved "indgangene" til området - Gråmejsevej og Sortmejsevej, hvorfor vi opfordrer alle grundejere til at tilmelde sig Nabohjælp på nettet - www.nabo.dk. Det er helt gratis...
 
Bent Jensen beretter om tiden på Gråmejsevej klik her >> 
 
Opgaver - Har du lyst til at se, hvilke opgaver Grundejerforeningens bestyrelse har så klik her >>
 
God idé - har du/I et forslag til noget socialt, så send os en mail... 

Besøg på sØnæs

Bestyrelsesarrangement til sØnæs - lørdag den 1. oktober gik turen til sØnæs. Her havde godt 20 beboere valgt at tilbringe et par timer sammen med medlemmer af grundejerforeningen. Ingeniør Arne Madsen, Orbicon (Hedeselskabet) var vores guide. Arne har været medprojekterende på dele af projekt sØnæs. Efter rundvisningen var grundejerforeningen vært ved en øl eller vand. En hyggelig tur, hvor vi fik lejlighed til at tale med naboen, genboen eller lignende over en pølse og en øl/vand.
Klik her hvis du vil se et par billeder >>>> 
 
Hegnsloven, Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007.

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen.  
Hvis du vil se yderligere så klik her >> 

Legeting til sandkassen

Bestyrelsen har besluttet, at indkøbe legetøj til sandkassen på legepladsen. Legetøjet er til brug, når man er på legepladsen... Det bliver opbevaret i en af de gule kasser som indtil nu har indeholdt sand. Kassen vil blive påført "Opbevaring af sandkasseting", og når man går fra legepladsen er tanken, at man lægger tingene tilbage i kassen. På forhånd tak! 

Hvis du vil læse referatet fra generalforsamlingen afholdt den 8. februar 2016 så klik her >>
 
Hvis du vil se tilbud og tegninger over legepladsen...
 
For info - indretning tryk her >>  for tilbud og billeder tryk her >>
Der blev afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Bakkegården mandag den 20. februar kl. 19.30. Generalforsamlingen blev afholdt på Finderuphøj Skole.
 
Efter generalforsamlingen blev der afholdt auktion over Grundejerforeningen Bakke-gårdens overskydende effekter - alle effekter blev solgt. 
 
 
En speciel tak til Lene og Per Kristensen, som leverer strøm til grundejerforeningens juletræ, som står og lyser på legepladsen.
 
Gadebelysning - Gråmejse- og Sortmejsevej
Grundejerforeningen har haft kontakt til Energi Viborg på grund af den dårlige belysning på vores veje. Ved nærmere eftersyn har det vist sig, at mange steder er det kun ca. halvdelen af pærerne/dioderne som lyser, og den 23. december fik vi den gode nyhed, at Energi Viborg har været på tilsyn, og de tager fat på en udbedring først i det nye år.
 
Beplantning af øerne - Arbejdet er igangsat, der er opsat Rionet i hveranden ø, og i nærmeste fremtid vil øerne blive beplantet med henholdsvis slyngplanter og et træ i de øer, hvor der ikke er Rionet.
 
Sandkasseting - Det er dejligt at se, at de sandkasseting, som grundejerforeningen har sponsoreret til sandkassen stadig er at finde i sandkassen, og oftest er tingene lagt på plads i den dertil placerede kasse.
 
Hockeybane - Området fik i efteråret en ny hockeybane - flot - den er i vejrbestandigt materialer, så den skal gerne holde i mange år. Der er ved samme lejlighed kommet et nyt bord og nye bænke - også i vejrbestandigt materialer. Nu skal "huset" males, og så er lege-pladsen klar til en ny sæson.
Der er foretaget det lovmæssige eftersyn af legeredkaberne på legepladsen. Så du er velkommen med dine børn og eller børnebørn - benyt endelig legepladsen.
 
Petanque - Det er også muligt at spille petanque.
 
De gule strøkasser er efter ønske på generalforsamlingen fjernet og står nu på legepladsen (neders ved redskabsskuret). Her kan du frit hente sand såfremt veje, stier og eller fortorve måtte trænge i vinterperioden. For god ordens skyld skal det nævnes, at der er salt i sandet...
 
Grundejerforeningen Bakkegården har fået ny mailadresse: 
gf-bakkegaarden@gmail.com