Havehjælp...

Havehjælper - Grundejerforeningens havehjælper - Havehjælperen IVS, Overlund, Viborg - Simon Grunnet er kommet godt i gang. Der har været en del ekstraarbejde. Der er blandt andet fældet et par træer/buske, som var gået ud, men området er igen ved at så pænt ud.
 
Kommuneplan 2013-2025 - Ændringer af rammer for Fuglebakkekvarteret i Viborg. Jesper Otkjær Christensen deltog på vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen. Har overskriften skabt interesse, så kig under Info / Nyheder..
 
 
Nabohjælp - Grundejerforeningen har købt Nabohjælp-skilte, der er opsat ved "indgangene" til området - Gråmejsevej og Sortmejsevej, hvorfor vi opfordrer alle grundejere til at tilmelde sig Nabohjælp på nettet - www.nabo.dk. Det er helt gratis...
 
Bent Jensen beretter om tiden på Gråmejsevej klik her >> 
 
Opgaver - Har du lyst til at se, hvilke opgaver Grundejerforeningens bestyrelse har så klik her >>
 
God idé - har du/I et forslag til noget socialt, så send os en mail... 

Asmildkloster Landbrugsskole

Arrangement - Vi forventer at besøge Asmildkloster Landbrugsskole den 8. maj kl. 19, så allerede nu et kryds i kalenderen.

Har du en god idé til et arrangement i grundejerforeningsregi, så kontakt gerne klyn@orbicon.dk eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hegnsloven, Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007.

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen.  
Hvis du vil se yderligere så klik her >> 

Legeting til sandkassen

Bestyrelsen har besluttet, at indkøbe legetøj til sandkassen på legepladsen. Legetøjet er til brug, når man er på legepladsen... Det bliver opbevaret i en af de gule kasser som indtil nu har indeholdt sand. Kassen vil blive påført "Opbevaring af sandkasseting", og når man går fra legepladsen er tanken, at man lægger tingene tilbage i kassen. På forhånd tak! 

Hvis du vil læse referatet fra generalforsamlingen afholdt den 8. februar 2016 så klik her >>
 
Hvis du vil se tilbud og tegninger over legepladsen...
 
For info - indretning tryk her >>  for tilbud og billeder tryk her >>
 

En "ø" er blevet påkørt / jordet...

Påkørt "ø" - En af vores øer er blevet påkørt af en lastbil, som var i kvarteret for at hente varer. Vi har haft kontakt til firmaet, hvorfra lastbilen kom, og det forventes, at firmaet dækker omkostningerne for genetablering af "øen".
 
Generalforsamling i grundejerforeningen Bakkegården - Referatet ligger nu tilgængelig på vores hjemmeside.
 
Snerydning - Igen i år har grundejerforeningen lavet en aftale med Kloakekspressen om snerydning af vores fortove - Gråmejsevej og Sortmejsevej. Kloakekspressen har allerede været i gang... Hvis det sneer, og du vil ha' ryddet dit fortov, er det en god idé, at der ikke parkeres på vejene langs fortovene, da fejemaskinerne ikke kan komme forbi.
 
Gadebelysning - Gråmejse- og Sortmejsevej er nu i orden, vi har i hvert fald fået mere lys i området.
Grundejerforeningen har haft kontakt til Viborg Kommune for mere lys på stien ved vores legeplads og ned til Blåmejsestien. Sandelig om ikke vi har fået en lysmast og endda en i en mere passende højde end de øvrige i kvarteret. Tak til Viborg kommune.
 
Regnvandsbrønde på Gråmejse- og Sortmejsevej - Kloak Ekspressen har færdiggjort årets arbejde med vores regnvandsbrønde. Der afsættes igen i 2018 penge til yderligere forbedringer/udskiftninger på området.
 
Beplantning af øerne - Arbejdet er færdigt, der er opsat Rionet i hver anden ø, og der er plantet 2 klatre hortensiaer samt en kaprifilie. I de andre øer er der plantet et træ, der er plantet i "det gyldne snit". Det ene træ, ser ikke godt ud, og der er også et par af de øvrige planter, som ikke står for godt - der er taget kontakt til anlægsgartneren. Det forlyder, at der er liv i træet, så vi afventer foråret;-)
 
Sandkasseting - Det er dejligt at se, at de sandkasseting, som grundejerforeningen har sponsoreret til sandkassen stadig er at finde i sandkassen, og oftest er tingene lagt på plads i den dertil placerede kasse.
 
Hockeybane - Området fik i efteråret en ny hockeybane - flot - den er i vejrbestandigt materialer, så den skal gerne holde i mange år. Der er ved samme lejlighed kommet et nyt bord og nye bænke - også i vejrbestandigt materialer. Nu skal "huset" males, og så er legepladsen klar til en ny sæson.
Der er foretaget det lovmæssige eftersyn af legeredkaberne på legepladsen. Så du er velkommen med dine børn og eller børnebørn - benyt endelig legepladsen.
 
Petanque - Det er også muligt at spille petanque, dog er banen pt. ikke særlig tiltrækkende.
 
Kontakt til Grundejerforeningen Bakkegården skal ske via "fanen" KONTAKT eller direkte til en af bestyrelsesmedlemmerne - mailadresserne finder du under "fanen" BESTYRELSE m.m.